Teams
 Je doet mee met een team waar je een unieke naam voor bedenkt en die je iedere pubkwis-avond gebruikt;
 Teams bestaan uit maximaal 5 personen;
 In een team hoeven niet steeds dezelfde personen te zitten, zodat er iedere speelavond met zoveel mogelijk mensen kan worden deelgenomen (5 weten er meer);
 Het gebruik van boeken, tijdschriften, laptops en mobiele telefoons is niet toegestaan (10 punten aftrek bij overtreding);
 Toegestaan zijn een vergrootglas en een zaklamp (plaatjesronde);

Competitie
 Iedere eerste dinsdag van de maand van september tot en met mei, er zijn uitzonderingen zoals bij schoolvakanties
 Het aantal goede antwoorden van elke speeldag wordt genoteerd en het team met de meeste goede antwoorden wint;
 Het team met de meest goede antwoorden, dus met het hoogste aantal punten over alle avonden van een seizoen, is winnaar van het jaar;
 De uitslagen worden gepubliceerd op www.pubkwis.nl

Prijzen
 Het gaat om de eer, maar er is een klein prijsje voor het beste team van elke avond;
 Er is een prijs voor het beste team van het seizoen. Elke locatie bepaalt zelf wat de prijs is. In Buitenlust is dat een diner (incl. drank) voor 5 teamleden;
 Er is een kleine prijs voor elk team dat alle 10 vragen in één ronde goed heeft;

Kwis
 Er worden 8 ronden van 10 vragen gespeeld, de 1ste ronde is een plaatjesronde, de 7de is een geluidronde, de overige rondes algemene kennis);
 Na de 4de ronde is er een pauze;
 Je krijgt per team een set antwoordformulieren. Schrijf op elk formulier de naam van je team en de ronde die het betreft;
 Zorg dat je het antwoord opschrijft waarnaar gevraagd wordt, niet meer en niet minder.
 Bij een vraag naar de naam van een persoon willen we zowel de voor- als achternaam. Als dit niet zo is wordt dat nadrukkelijk gemeld;
 Schrijf duidelijk; niet leesbaar = geen score;
 Iedere vraag wordt herhaald. Na afloop van een ronde heb je de kans om nogmaals de vraag te horen;
 Na iedere ronde, m.u.v. de plaatjesronde, moet het antwoordformulier ingeleverd worden;

 De eerste ronde is de plaatjesronde. Je krijgt een papier met 10 plaatjes. Je hebt tot aan de pauze om de antwoorden op te schrijven.
 Geluidronde. 10 geluidsfragmenten van 15 – 45 seconden. Tussen ieder fragment is een korte pauze om te overleggen en het antwoord op te schrijven;
 De antwoorden van de eerste vier ronden worden gegeven na de pauze en na afloop van de laatste ronde de overige antwoorden;

 Bij een gelijke hoogste stand aan het eind van de avond wordt een ex aequo vraag gesteld, het team bepaalt wie van hen deze zal beantwoorden.

Protest
 Wanneer men het oneens is met een antwoord kan dit, na afloop, kenbaar worden gemaakt aan de organisatie door middel van een e-mail aan info@pubkwis.nl. Deze moet uiterlijk het eind van de (woens)dag na de pubkwis binnen zijn. Alle protesten die later worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen; 
 De protest-jury bestaat uit de samenstellers van de pubkwis, Helma en Ruud. Wikipedia is bepalend bij het oordeel.

De organisatie werkt volkomen belangeloos:
 De makers van de pubkwis en allen die betrokken zijn bij de organisatie en presentatie doen dit zonder enige vergoeding;
 Van deelnemers verwachten we dat de vragen en materialen niet aan derden, met name commerciële partijen, zullen worden doorgespeeld; 
 De website wordt gratis aangeboden door site-supply uit Amerongen; de plaatjes worden gratis gedrukt door The Media House in Leersum; de antwoordformulieren worden betaald door Heuvelrug Notarissen.