Teams
 Je doet mee met een team waar je een unieke naam voor bedenkt en die je iedere pubkwis-avond gebruikt.
 Teams bestaan uit maximaal 5 personen.
 In een team hoeven niet steeds dezelfde personen te zitten, zodat er iedere speelavond met zoveel mogelijk mensen kan worden deelgenomen. 
 Het gebruik van boeken, tijdschriften, laptops en mobiele telefoons is niet toegestaan (10 punten aftrek bij overtreding).
 Toegestaan zijn een vergrootglas en een zaklamp (plaatjesronde).

Competitie
   Elke locatie waar gespeeld wordt heeft een eigen, zelfstandige jury. En speelt een eigen competitie.
   Iedere eerste dinsdag van de maand van september tot en met mei, er zijn uitzonderingen zoals bij schoolvakanties.
   Het aantal goede antwoorden van elke speeldag wordt genoteerd en het team met de meeste goede antwoorden wint.   
   Het team met de meest goede antwoorden, dus met het hoogste aantal punten over alle avonden van een seizoen, is winnaar van het jaar.
   De uitslagen worden gepubliceerd op www.pubkwis.nl.

Prijzen
 Het gaat om de eer, maar er is een klein prijsje voor het beste team van elke avond;
 Er is een prijs voor het beste team van het seizoen. Elke locatie bepaalt zelf wat de prijs is. In Buitenlust is dat een diner (incl. drank) voor 5 teamleden;
 Er is een kleine prijs voor elk team dat alle 10 vragen in één ronde goed heeft;

Hoe wordt de Pubkwis gespeeld
 Er worden 8 ronden van 10 vragen gespeeld, de 1ste ronde is een plaatjesronde, de 7de is een geluidronde, de overige rondes algemene kennis);
 Na de 4de ronde is er een pauze;
 Je krijgt per team een set antwoordformulieren. Schrijf op elk formulier de naam van je team en de ronde die het betreft;
 Zorg dat je het antwoord opschrijft waarnaar gevraagd wordt, niet meer en niet minder.
 Bij een vraag naar de naam van een persoon willen we zowel de voor- als achternaam. Als dit niet zo is wordt dat nadrukkelijk gemeld;
 Schrijf duidelijk; niet leesbaar = geen score;
 Iedere vraag wordt herhaald. Na afloop van een ronde heb je de kans om nogmaals de vraag te horen;
 Na iedere ronde, m.u.v. de plaatjesronde, moet het antwoordformulier ingeleverd worden;

 De eerste ronde is de plaatjesronde. Je krijgt een papier met 10 plaatjes. Je hebt tot aan de pauze om de antwoorden op te schrijven.
 Geluidronde. 10 geluidsfragmenten van 15 – 45 seconden. Tussen ieder fragment is een korte pauze om te overleggen en het antwoord op te schrijven..
 De antwoorden van de eerste vier ronden worden gegeven na de pauze. Na afloop van de laatste ronde de overige antwoorden.

 Bij een gelijke hoogste stand aan het eind van de avond wordt een ex aequo vraag gesteld om uit te maken welk team gewonnen heeft. De teams bepalen
   wie van hun spelers de vraag of vragen zullen beantwoorden.

Protest
 Wanneer men het oneens is met het antwoord van de jury kan dit, na afloop, kenbaar worden gemaakt aan de organisatie door middel van een formulier
   op www.pubkwis.nl. Dit moet uiterlijk het eind van de (woens)dag na de pubkwis binnen zijn. Alle protesten die later worden ontvangen worden niet meer
   in behandeling genomen. Bij enkele vragen moet de lokale jury soms bepalen of het antwoord goed of fout gerekend zal worden omdat het niet 100% overeen       komt met het gegeven antwoord. Bedenk dan dat net als bij voetbal de ene scheids een gele kaart zal geven en de ander niet. Dan moet je het er maar mee            doen.
   De protest-jury bestaat uit de samenstellers van de pubkwis, Natalie en Ruud. Wikipedia is onze scherprechter.

De organisatie werkt volkomen belangeloos
 De makers van de pubkwis en allen die betrokken zijn bij de organisatie en presentatie doen dit zonder enige vergoeding.
 Van deelnemers verwachten we dat de vragen en materialen niet aan derden, met name commerciële partijen, zullen worden doorgespeeld.
 De website wordt gratis aangeboden door Site-Supply uit Amerongen.
   De plaatjes worden gratis gedrukt door The Media House in Leersum;
   De antwoordformulieren worden betaald door Heuvelrug Notarissen.