Puimsteen
Het volgende protest kwam bij ons binnen uit Leersum.
"Gisteravond is er tijdens de pubkwis in De Binder een vraag gesteld over welke substantie er in de oceaan dreef. Ons antwoord was ‘Vulkanisch gesteente’. Dit antwoord is niet goed gerekend.  Wij willen hier bezwaar tegen maken. De antwoorden ‘puimsteen’ en ‘lava’ zijn wel goed gerekend. Een omschrijving van puimsteen is: Puimsteen of puim (veelvoorkomend Duits leenwoord: bims) is een vulkanisch gesteente dat gekenmerkt wordt door een grote porositeit. Een omschrijving van lava is: Lava is gesteente in vloeibare vorm. Nadat magma het aardoppervlak of de zeebodem bereikt wordt het lava genoemd. Door verschillen in magmasamenstelling, snelheid van uitvloeiing, temperatuur en chemische, mineralogische samenstelling zijn er meerdere soorten lava, ieder met een eigen gedrag en met als kenmerk een poreuze structuur. Als lava als verzamelnaam voor meerdere soorten vloeibare vulkanische steensoorten goed wordt gerekend, dan zal ook vulkanisch gesteente goed moeten worden gerekend. Sterker nog, het zal zeker geen lava geweest zijn (zijnde vloeibaar vulkanisch gesteente) dat daar ronddrijft. Het antwoord ‘Vulkanisch gesteente’ is in deze dus zelfs beter dan ‘Lava’. Wij verzoeken u dus alsnog om ons antwoord op deze vraag goed te rekenen en de score aan te passen.

Graag ontvangen wij uw beslissing retour. Alvast dank voor uw begrip en moeite en wij kijken uit naar de volgende ronde!
Hartelijke groet namens team Bernard 8".
De jury heeft zich hier zeer kort over gebogen en JA geknikt. Op de overige locaties was dit antwoord al goedgekeurd tijdens het spelletje. Voor Leersum betekent dit een punt erbij voor 5-7-9, Bernard 8 en Piet Hein. Het is inmiddels verwerkt in de uitslag. 

Trappistenbier
Verder kwam er een nuttige tip binnen van de Wielewalen uit Woudenberg, waarvoor dank.
Sinds kort is de bestelprocedure voor het verrukkelijke Westvleteren bier veranderd. Het is nu bij de Abdij te verkrijgen via een nieuwe procedure en je kenteken en een QR-code (mail) worden gecontroleerd. De website is https://www.trappistwestvleteren.be/nl/veelgestelde-vragen 


Seizoen 2018-2019

Op de valreep kwam er toch nog een protest binnenrollen: FYRA
Het protest van team 3335 uit Austerlitz luidt als volgt: 'ronde 3, vraag 9: Gevraagd wordt naar de naam van de treindienst, antwoord van de kwis: Fyra. Hier is een probleempje, want de treindienst die de Fyra-treinen reed heet de HSA: de High Speed Alliance, een consortium van NS en KLM. De treinen heetten Fyra (fabrikant Ansaldo-Breda), de treindienst werd gevoerd door de HSA. Omdat dit subtiele verschil alleen bij insiders bekend is, stel ik u voor om naast Fyra ook ons antwoord HSA goed te rekenen. (Emile,ex-NS)'. En gevolgd door een tweede bericht: 'Uit mijn eigen tekst (laatste zin) blijkt hoe subtiel het ligt! Het begrip treindienst wordt tweeledig gebruikt; mijn verzoek handhaaf ik.' 
En gelijk heb je, tenminste....... om een bezwaar in te dienen. Maar of je gelijk hebt? Wikipedia is onze scheidsrechter  en schrijft letterlijk: 'Fyra was de merknaam voor treindiensten die gebruikmaakten van de Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen. De dienst tussen Amsterdam en Breda werd door de High Speed Alliance (HSA) geëxploiteerd. Tussen Amsterdam en Brussel was sprake van een gezamenlijke exploitatie door de HSA en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).' En wij vroegen naar de merknaam die eraan gegeven is, niet naar de exploitanten. Dus: helaas 3335, FYRA is het enige goede antwoord. Fijne vakantie!

Opmerking april:
Het was gisteren weer een gezellige kwisavond. Maar wat sadistisch van de maker van de vragen. En dan heb ik het over de Ajax vraag. Als voetballiefhebbers en Ajax fans, vonden wij het heel jammer dat de wedstrijd Real Madrid - Ajax samenviel met de pubkwisavond. Wij hebben toen toch de kwis voor laten gaan. En dan krijg je als dank een vraag over wie de doelpunten gescoord hebben. Zo wrijven jullie het er nog eens lekker extra in dat we deze prachtige wedstrijd hebben moeten missen. Het is me wat met jullie.

Hartelijke groet
Henk 
P.S. En weet dat we jullie inzet enorm waarderen, elke maand weer.
Jury: en wij konden niet eens kiezen....

Protesten februari 2019
Deze keer kwam er nogal wat respons. De onderwerpen betreffen bevolkingsdichtheid, ministers van staat, kijkoperaties, ESP en een vraag waar die hint van de maand op sloeg. Daar gaan we.

Bevolkingsdichtheid
.
De vraag was: Welk land heeft de kleinste bevolkingsdichtheid? En het gegeven antwoord: Groenland of Spitsbergen (0,03 inw./km2). Hierop kwamen de volgende reacties:
De Buitenbeentjes van Driebergen: “Groenland is geen zelfstandig land. Het valt onder Denemarken. Ons antwoord Mongolië is het dunst bevolkte onafhankelijke land ter wereld. Ook hier hopen wij een punt mee te verdienen. Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid. Vriendelijke groeten, Julien.”
Het College Van! Uit Austerlitz verwoordde het als volgt: “Er wordt gevraagd naar het land met de dunste bevolkingsdichtheid. Het correcte antwoord zou moeten zijn Groenland of Spitsbergen & Jan Mayen [jury??]. Dit zijn geen onafhankelijke landen en zouden volgens HCV! niet goed zijn. Ook de nummers 3 en 4 zijn onderdeel van grotere natie. Het eerste echt onafhankelijke land is Mongolië. Het antwoord dat wij gaven. Via Google vind je ook lijstjes die Antarctica op 1 zetten. Het hangt dus samen met de definitie voor 'land' De lijst in omgekeerde volgorde staat op https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid?wprov=sfla1 Met vriendelijke groeten Jeroen.”
En tenslotte zei Witte Gei ’t uit Austerlitz ( maor hullie witte nie dat ’t protest rapper binnen moet zijn) :” De vraag over het dunst bevolkt land hebben wij beantwoord met Mongolie (en dat is correct volgens wikipedia) als zijnde het dunst bevolkte onafhankelijke land. Wij hadden ook getwijfeld over Groenland (waarvan jullie zeggen dat het juist is) maar dat hoort bij Denemarken en is dus geen apart land volgens ons.”
Wel, een hot item dus. En veel huiswerk van de teams om het protest te onderbouwen (en voor de jury❗). Wat te doen. Strikt staatkundig genomen is Groenland inderdaad geen onafhankelijke staat. De vraag bevatte ook niet die precisering. Echter, zoals in ons reglement opgenomen, Wikipedia is bepalend (https://www.pubkwis.nl/spelregels). We kijken dan nu wat deze bron meldt:(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid. Hier worden Groenland en Spitsbergen genoemd. En naar deze pagina verwijst HCV! Op diezelfde pagina kan je ook doorklikken naar het aantal inwoners per land. Ook dan wordt Groenland als land genoemd. Dan maar eens kijken op Wikipedia wat die over Groot Brittannië schrijven, dat is tenslotte vergelijkbaar:
“In de strikte betekenis van 'onafhankelijke staat' zijn de 'landen binnen het koninkrijk' geen landen, maar in een wat ruimere betekenis van 'begrensd gebied met een politieke identiteit' wel. Gebruikmakend van deze dubbele betekenis kan het Verenigd Koninkrijk worden aangeduid als 'vier landen in één land'.”
Maar er is nog één escape: de doorverwijzing naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen. En ja hoor, daar vind je Groenland niet terug, het wordt genoemd bij Denemarken. Omdat Wikipedia de verwarring hiermee niet kleiner maakt strijkt de jury eenmalig over het hart, dat inmiddels op een pannenkoek begint te lijken: ook Mongolië rekenen we goed. In Amerongen betekent dit een punt erbij voor de Dwaze Moeders, Hfl 9,75 en Oja. De Buitenbeentjes, Witte Gei ’t en Het College Van! natuurlijk ook. We vragen de jury’s na te kijken welke teams er eventueel nog een punt bij krijgen.

Een aparte vermelding om twee redenen voor het volgende protest: “Welk "land" heeft de kleinste bevolkingsdichtheid? Het antwoord was Groenland en Spitsbergen. Echter, beide zijn geen landen, maar behoren tot landen, Denemarken respectievelijk Noorwegen. Kunt u uw deskundige licht hier nog eens op laten schijnen? Dank daarvoor en tot in maart! Hartelijke groet, de Pennelickers”
Wel, ten eerste is het schrijfgerei van de Pennelickers veel te laat in de inktpot gedoopt, de regel is indienen van een protest binnen 24 uur. Maar wat heeft, ten tweede, een protest voor zin als het antwoord van hen IJSLAND is. Een binnenpretje voor de jury. 

Ministers van Staat.
De vraag was: De titel 'Minister van Staat' is een eretitel, toegekend door de koning op voordracht van de ministerraad aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Vorig jaar kregen 2 vrouwen en 1 man deze titel. Noem er 2. Het gegeven antwoord: Winnie Sorgdrager, Jaap de Hoop Scheffer en Sybilla Dekker.
Het protest van de Buitenbeentjes uit Driebergen: “Piet Hein Donner is op 21 december 2018 benoemd tot minister van staat. Ons antwoord was Sorgdrager en Donner. Wij ontvangen graag twee punten voor dit antwoord. Zie hier de bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/benoeming-minister-van-staat”.
Dat is nou jammer, beste Buitenbeentjes. Het nieuws was: “Op 21 december 2018 besloot de Ministerraad om Piet Hein Donner tevens voor te dragen als Minister van Staat.[8] Een dergelijke voordracht leidt gewoonlijk ook tot benoeming.” En die feitelijke benoeming heeft dus in ieder geval niet plaatsgevonden in 2018. Protest afgewezen. Maar wel zielig voor jullie….

ESP
Het protest: “Beste organisatie, Dank weer voor de organisatie! De Pennelickers kauwen n.a.v. de laatste pubkwis van februari niettemin nog op het antwoord van de volgende vraag. Wij hebben de vraagstelling niet meer scherp m.b.t. de vraag over het anti-slipsysteem van een auto, maar in onze ogen zou TCS ook goed kunnen zijn naast ESP.”
Wel, dan hierbij nogmaals de vraag: “Dit systeem ondersteunt de bestuurder van een auto als dat dreigt te slippen, zoals bij plotse uitwijkmanoeuvres, verkeerd ingeschatte bochten of bij verraderlijk wegdek. Wat is de afkorting? Antwoord: ESP (Electronic Stability Program). Helaas Pennelickers, TCS lijkt er wel op maar heeft een andere functie. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractiecontrole .

Laparoscopie of endoscopie?
De Bovenkamer kwam bij ons met het volgende binnen: “Kijkoperatie. Tijdens een endoscopie wordt ook wel een buikoperatie gedaan. Een endoscopie is een onderzoek van het inwendige van de mens om te kijken wat er aan de hand is, een biopsie te nemen of een operatie uit te voeren. Dit gebeurt met een instrument genaamd de endoscoop waarmee een arts door middel van een rigide buis of een flexibele slang in het lichaam kan kijken. Wikipedia”.
De vraag was echter specifiek waar het de plaats in het lichaam betreft: “Als een specialist een kijkoperatie in de buikholte uitvoert, wat is de medische term daarvoor?” En dan is endoscopie een te algemene benaming die voor vele soorten kijkonderzoek kan gelden, en laparoscopie is specifiek voor de buikholte. (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Endoscopie ). Hiermee is dit protest afgewezen. Sorry….

Hint van de maand
Dan kwam er nog een aardige opmerking c.q. vraag binnen van een startend team uit Woudenberg, V®aagteken.. “De eerste keer meegedaan met de Pubkwis. Bijzonder leuke avond gehad. Vragen waren soms wel erg uitdagend. Maar ja alle begin is moeilijk. Vraag: De hint voor deze maand was Mijn tante is geen... Wij hebben de relatie met de vragen niet kunnen achterhalen. Wellicht kan hier enige opheldering over worden gegeven.”
Wel, dat doen we met evenveel plezierals het bedenken van de hint van de maand. Deze keer hebben we 5 mogelijke hints gemaakt en daaruit een keuze gemaakt. We laten die 5 hints zien om je vast wat meer ‘in te werken’ in ons spelletje.
1. Baas van de boot of titel? (MSC: containerboot-rederij en MSc; ronde 2, 2 )
2. Vastgeplakt in Colombia (Col, Columbia: Michael Collins; ronde 2, 8)
3. Een tante is geen ….(genoom; ronde 2, 9)
4. Engelse tranen (Teardrops levert op Google Womack&Womack; ronde 3, 6)
5. Die dichter is geen dame (Margreet de Heer, ronde 3, 8).

Zo, dat is het weer voor deze maand. Dat kost tijd zeg…. In die tijd kan een hele muziekronde in elkaar worden gedraaid. Daarover gesproken: volgende pubkwis valt middenin de carnaval! Wee gaan weer proberen er iets van te maken. Groet van jullie jury.


Protesten december 2018

Slinky
Team Spike uit Amerongen zond het volgende protest: “Plaatjesronde nr.3 Als je gaat zoeken op Wikipedia geeft hij de volgende melding:Traploper kan verwijzen naar Loper (vloerbedekking), een lang vloerkleed Slinky (speelgoed), een stuk speelgoed We denken dus dat ons antwoord traploper toch goed gerekend kan worden. Groet.Margreet.”
Tja, wat moet je nou als jury. Zoveel mogelijkheden. Maar, beste leden van Spike, ons antwoord is meestal voorspelbaar en nu helemaal. Jullie gaven op het formulier maar liefst DRIE antwoorden, te weten: traploper, veer en spirola. Met andere woorden: “Jury, zit er misschien iets bruikbaars bij?” Helaas Spikers, bezwaar afgewezen.
Ook de Kwispelaars hopen een puntje te vergaren door het inbrengen van het volgende bezwaar. “Het gebeurt niet vaak maar deze keer toch twee protesten nav de pubkwis van gisteravond. Ronde 1: De slinky is volgens ons bekend als loopveer. Op wiki wordt melding gemaakt van vele bijnamen, maar door de veelheid worden ze waarschijnlijk niet allemaal genoemd (feitelijk worden er maar twee genoemd; spiraal en traploper). Maar als je echter op google zoekt met de term “wiki loopveer” kom je precies bij het artikel op wikipedia over de slinky terecht. Bovendien als je op google zoekt op afbeeldingen van loopveer kom je alleen maar afbeeldingen tegen van dat vermaledijde ding. Wij zouden het fijn vinden als dat toch een puntje oplevert.”
Daar hoeft de jury niets voor op te zoeken. Want al kwispelend bij de gedachte aan nóg meer punten schrijven ze in het protest zelf al “kom je precies bij het artikel op wikipedia over de slinky”. Duidelijk dus hoe Wikipedia erover denkt. Bedankt voor de voorzet, Kwispelaars. Afgewezen.

Zoete aardappel
En de Kwispelaars zijn niet te stuiten. “De vraag over de bataat, de zoete aardappel. Volgens Wiki staat deze als yam op het menu in de VS. En aangezien de vraagstelling ging over de lekkernij bataat dachten wij “yammie”. Hopelijk goed voor nog een puntje. Kunnen we die pijnlijke nederlaag toch nog een beetje goed maken”.
De troost, lieve Kwispelaars, is dat het spelletje, met zoveel plezier, geen echte verliezers kent, laat staan pijnlijke nederlagen. En daar zullen jullie het mee moeten doen. Buntàta milis (Schots Keltisch), cartofi dulci (Roemeens) en khoai lang (Vietnamees) hebben we ook niet goedgekeurd en we willen graag consequent blijven. Volgende keer beter.

Dat waren ze weer voor dit jaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en hopen jullie gezond terug te zien op 8 januari. De Amerongers worden overigens verwacht in de Napoleonschuur, Buitenlust is enkele weken gesloten wegens groot onderhoud.

Protesten oktober 2018

Deze maand staan de protesten geheel in het teken van de kleding in ronde 1.

Stola
Het College Van is van de partij met het volgende protest. “Wij maken bezwaar op het plaatje van de stola (zwart) in ronde 1. Het plaatje is dermate onduidelijk dat niet zichtbaar is of het een stola of een truitje is. Wij denken dan ook dat beide antwoorden goed gerekend moeten worden.”
De jury is erover in beraad gegaan. Omdat 93% van de teams er wel duidelijk een stola in zag bestaat er in ieder geval geen twijfel over de kwaliteit van het plaatje, dat weer kosteloos is gedrukt door The Media House in Leersum. Daar kan het dus niet aan liggen en verdient ook geen kritiek. Enkele teams hebben Pelerine als antwoord gegeven (op zich heel knap hoor!), maar geen bezwaar gemaakt dat dit niet is goed gerekend. En terecht, want een Pelerine sluit hoog om de hals.
Kan dan in het plaatje een trui worden herkend? De jury ziet er meer een spijkertje op laag water in. Immers, de plaatjesronde betrof bijzondere kleding en trui is dan wel erg algemeen. Als we plaatjes van onderbroek, sokken, hoed en jurk hadden gegeven zou trui in het rijtje hebben gepast. Maar nee, onze plaatjes overstegen het aap-noot-mies niveau. Tenslotte, wat zegt Wikipedia, onze steun en toeverlaat? “Een trui is een (gebreid) kledingstuk voor het bovenlichaam, zonder voorsluiting, dat over het hoofd wordt aangetrokken.” Duidelijk toch? Helaas, geacht College.

Knickerbocker of Plusfour?
Team ‘Dat zoeken we even op’ uit Amerongen maakte ons attent op een telfout bij hun score (hersteld) en een schrijffout op de website (ook hersteld). Daarnaast het volgende protest: “Beste Ruud, daar komt ie weer: Ronde 1 , plaatje 10 betreft echt een plus four en geen knickerbocker. De knickerbocker heeft een riempje onder de knie en de plusfour is wijder en poft meer, zit vaak in de sok.”
Omdat 14 van de 21 teams in Amerongen plusfour als antwoord krabde gaven krabde de jury zich eens flink achter de oren. Wat zegt Wikipedia? Eerst de knickerbocker. “De knickerbocker is een broek die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw door mannen en jongens gedragen werd. Het is een pofbroek die tot net onder de knie reikt. Het was gebruikelijk dat jongens wanneer ze wat ouder werden (zo rond 17 jaar) de knickerbocker verwisselden voor een plusfour.”
Als we hier het protest naast leggen dan wordt de argumentatie niet ondersteund door Wikipedia. Echter, het door ons aangeboden plaatje laat niet duidelijk zien hoever de broek onder de knie komt en omdat er geen gezicht bij het plaatje staat is de leeftijd van de drager niet te schatten.
Over de plusfour zegt Wikipedia: “Een plusfour is een over de knie vallende pofbroek die met name door mannen werd gedragen. Hij is iets langer dan de knickerbocker en reikt tot ongeveer 4 duim (circa 10 cm) onder de knie, hetgeen de naam van het kledingstuk verklaart. Het inmiddels uit de mode geraakte kledingstuk stond in Nederland ook wel bekend onder de minder exotische benaming drollenvanger. Een bekende drager van de plusfour is de stripfiguur Kuifje.”
De jury is deze keer te vermurwen. Ook plusfour rekenen we goed. In Amerongen hadden Bos&Co, N-side, Roomertöpf, Wintergasten, We Denken Er Nog Even Over Na, Donkerstraat en Hfl 9,75 knickerbocker als antwoord gegeven dus voor hen verandert er niets. De overige teams krijgen er een punt bij. We vragen aan de jury’s in Leersum, Driebergen, Austerlitz en Woudenberg, indien van toepassing, correcties door te geven.